KRONOTEX FLOORING SHOWROOM, BANGKOK

“PLAY – TOUCH – SHARE”

"Showroom should be as fun as interactive gallery."

เพราะยุคนี้ การขายของไม่ได้ต่อสู้กันด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่การขายประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน
ทีมออกแบบจึงใช้แนวคิดการทำโชว์รูมในรูปแบบของ interactive gallery ที่ใช้งานดีไซน์เป็นตัวช่วยในการเชิญชวนให้ลูกค้าสามารถเข้ามา "เล่น-สัมผัส-แลกเปลี่ยน"
คือได้ลองเล่นกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของพื้นสำเร็จรูป ได้สัมผัสพื้นผิวที่แตกต่างของแต่ละรุ่นจากของจริง และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้
ในแบบต่างๆกับเซลประจำโชว์รูมหรือแม้แต่แลกเปลี่ยนความคิดกับลูกค้าด้วยกันเอง

โชว์รูปใหม่ของ Kronotex จึงเปรียบเสมือน interactive gallery ย่อมๆให้ลูกค้าเข้ามารับประสบการณ์ที่สนุกสนานและเป็นกันเองกับแบรนด์สินค้ามากขึ้้น