SPONGE HOUSE, BANGKOK

“Scoop the box out, create space up”

ด้วยความหลากหลายเจเนอเรชั่นที่อาศัยรวมกันภายในบ้าน นำมาสู่ความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน เกิดเป็นโจทย์ในการออกแบบ และแนวคิดในการใข้พิ้นที่ที่แตกต่าง เราเลือกใช้การ "คว้าน" ตัวอาคารเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างที่แปลกใหม่ เกิดพื้นที่ว่างที่เหมาะสมกับส่วนต่างๆภายในบ้านที่น่าสนใจมากกว่า “กล่อง” ธรรมดาๆ แต่ใช้งานได้จริง เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ SPONGE HOUSE หลังนี้

แนวความคิดโดยรวม คือการสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่ภายนอกและภายใน พื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่ส่วนตัว การ “คว้าน” ตัวอาคารถูกนำมาเล่นในหลายมุมมอง หน้าตัวบ้านใช้การเจาะทะลุทั้งแนวดิ่งและแนวขนาน เพื่อเปิดช่องทางเดินลมเข้าอาคาร แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความเป็นส่วนตัวให้กับคนในบ้าน การเจาะและคว้านตัวอาคารยังสามารถสร้างที่ว่างสำหรับพื้นที่สีเขียว และเปิดโอกาสให้ต้นไม้ได้สอดแทรกเข้ามาในตัวอาคารในจุดต่างๆ ได้อีกด้วย

การจัดพื้นที่ภายใน นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนกลางของครอบครัว (family area) คือห้องรับแขกและทานข้าว บ้านหลังนี้ใส่ใจความเป็นส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนเป็นหลัก ความเขียวขจีของต้นไม้ ห้องครัว และส่วนหลังบ้านซึ่งเป็นพื้นที่และความชอบหลักของคุณแม่ ส่วนที่ต้องการความ privacy นั่งเล่นและดูหนังเรื่องโปรดของคุณพ่อ และสเปซส่วนตัวของลูกสาวที่จัดชั้นสองของบ้านคอนโดย่อมๆทั้งฟลอน ทุกพื้นที่ถูกจัดเป็นสัดส่วนแต่สามารถเชื่อมต่อกันได้

การเจาะสเปซโล่งภายในทางตั้ง เพดานสูง สร้างความแกรนด์และอยู่สบายและ connect ชั้นบนและชั้นล่างเข้าด้วยกัน การเจาะสเปซทางนอน ที่เจาะทะลุห้องต่างให้สามารถเปิดเชื่อมกันได้เมื่อต้องการ