VARAVELA GARDEN HALL, BANGKOK

“It’s about timeless, because you do not remember days, but moments.”

วาระเวลาถูกออกแบบให้ยากที่จะจำกัดความในเรื่องของสไตล์ มีความผสมผสาน indoor และ outdoor ให้เข้ากันได้อย่างลงตัว ซึ่งจะเป็นประสบการณ์
พิเศษสำหรับลูกค้า และการออกแบบของวาระเวลาไม่ได้ชี้นำสไตล์ให้ลูกค้า ทุกคนสามารถเข้ามา “เล่น” และใส่ตัวตนของตัวเองลงไปเพื่อสร้างงานและช่วงเวลาพิเศษในแบบฉบับของตัวเอง

แนวความคิดของวาระเวลา คือ “ความไร้กาลเวลา” หรือ Timeless เราอยากสร้างสถานที่หนึ่งที่สามารถเป็นอะไรก็ได้ตามความฝันของลุกค้าแต่ละคน เราอยากให้วาระเวลาสามารถเป็นที่เก็บความทรงจำดีๆซึ่งอาจกลายเป็นอดีตในวันรุ่งขึ้น และสามารถคงอยู่ได้ต่อไปอย่างไม่ขัดเขินหรือเชยในวันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า คำว่า “ไร้กาลเวลา” จึงเป็นโจทย์ในการออกแบบทั้งหมดในโครงการ คำถามที่ต้องหาคำตอบคือแล้วอะไรล่ะที่สามารถอยู่คงทน ไม่เชย ไม่ล้าหลัง และไร้กาลเวลาอย่างแท้จริง? และสุดท้ายคำตอบที่เราได้ก็คือ “ธรรมชาติ” ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่กับมนุษย์เรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแน่นอนว่าธรรมชาติสามารถเดินต่อไปอีกในอนาคตซึ่งจะยาวนานกว่าอายุขัยมนุษย์เสียอีก ต้นไม้ ดิน อิฐ หิน ปูน ทราย ไม่เคยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่แปลกที่ว่าสิ่งเหล่านี้กลับไม่เคยล้าหลังหรือเชยเลย

แนวความคิดนี้จึงถูกนำมาผสมผสานกันผ่านการออกแบบเป็นโครงการวาระเวลาทั้งหมด เป็นการผสมผสานในแบบที่เรียกว่า “คลุกเคล้าเข้าด้วยกัน” เราไม่ได้สร้างอาคารมาชนกับสวนสีเขียว หรือแบ่งสเปซ outdoor indoor ชัดเจน วาระเวลาถูกสร้างขึ้นในแบบที่เรียกว่าเรา “คลุกเคล้า” สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเข้าด้วยกัน คุณอาจแปลกใจเมื่อเดินเข้ามาในสวนภายในวาระเวลาแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในห้องแต่มันเป็นสวนที่มองเห็นท้องฟ้า มีลมธรรมชาติพัดผ่านตัว หรือเดินเข้าไปในโครงการแล้วรู้สึกว่านี่เรากำลังอยู่ภายนอกหรือภายในกันแน่ ..